кои сме ние

Сп. “Аполо” е издание за наука, изкуство и култура. Изданието се явява продължение на издателската дейност на Стоян Байров, Елена Каравчева-Байрова, Димитър Каравчев, Тодор и Анна Тодорови, Стефан Тодоров, Леонида Байрова-Тодорова и цели да стимулира и подпомогне развитието както на млади, така и на вече утвърдени автори, като предостави форум за изява на техните трудове и изследвания.

Преобладаващата част от публикациите са с подчертано академичен характер и представляват статии или откъси от такива по конкретни теми, предмет на научно изследване от страна на авторите. Актуалността на темите е сред основните изисквания за публикуване на материалите.

ТЕМИ

 

ИЗКУСТВО И ЛИТЕРАТУРА

Изящни изкуства (изобразително изкуство, живопис, скулптура, литература), приложни изкуства и изкуствознание

Виж повече

МЕДИЦИНА И ЕКОЛОГИЯ

Хуманна и ветеринарна медицина, здравеопазване и екология

Виж повече

ОБЩЕСТВО И ПОЛИТИКА

Юридически, политически и други актуални общественозначими теми

Виж повече

ДРУГИ

Философия, култура и образование

Виж повече

Редакционен съвет

Актуалният състав на редакционния съвет включва:

Главен редактор:

доц. д-р Стефан Димитров Хаджиев

Членове:

д-р Венцислав Атанасов, д.в.м.н.

Теодора Николаева